Bảng giá

Bảng giá

Các gói QR code truy xuất nguồn gốc

G10

1,200,000

 • 10 sản phẩm
 • Không giới hạn QR code
 • Dịch vụ quản lý đi kèm
 • Thời hạn sử dụng 1 năm

G20

1,920,000

 • 20 sản phẩm
 • Không giới hạn QR code
 • Dịch vụ quản lý đi kèm
 • Thời hạn sử dụng 1 năm

Gói G50

3,800,000

 • 50 sản phẩm
 • Không giới hạn QR code
 • Dịch vụ quản lý đi kèm
 • Thời hạn sử dụng 1 năm

G100

6,000,000

 • 100 sản phẩm
 • Không giới hạn QR code
 • Dịch vụ quản lý đi kèm
 • Thời hạn sử dụng 1 năm

G200

9,600,000

 • 200 sản phẩm
 • Không giới hạn QR code
 • Dịch vụ quản lý đi kèm
 • Thời hạn sử dụng 1 năm

Gói G300

13,200,000

 • 300 sản phẩm
 • Không giới hạn QR code
 • Dịch vụ quản lý đi kèm
 • Thời hạn sử dụng 1 năm

G500

20,000,000

 • 500 sản phẩm
 • Không giới hạn QR code
 • Dịch vụ quản lý đi kèm
 • Thời hạn sử dụng 1 năm

G700

22,400,000

 • 700 sản phẩm
 • Không giới hạn QR code
 • Dịch vụ quản lý đi kèm
 • Thời hạn sử dụng 1 năm

Gói G1000

26,000,000

 • 1000 sản phẩm
 • Không giới hạn QR code
 • Dịch vụ quản lý đi kèm
 • Thời hạn sử dụng 1 năm
Gửi tin nhắn zalo