Bảng giá

Bảng giá

Các gói QR code quản lý phân phối

Gói QR Code 01

40 VND/QR

 • <= 50.000 mã
 • Dịch vụ quản lý đi kèm
 • Không giới hạn thời gian

Gói QR Code 02

38 VND/QR

 • <= 100.000 mã
 • Dịch vụ quản lý đi kèm
 • Không giới hạn thời gian

Gói QR Code 03

36 VND/QR

 • <= 500.000 mã
 • Dịch vụ quản lý đi kèm
 • Không giới hạn thời gian

Gói QR Code 04

34 VND/QR

 • <= 1.000.000 mã
 • Dịch vụ quản lý đi kèm
 • Không giới hạn thời gian

Gói QR Code 05

32 VND/QR

 • <= 5.000.000 mã
 • Dịch vụ quản lý đi kèm
 • Không giới hạn thời gian

Gói QR Code 06

30 VND/QR

 • <= 10.000.000 mã
 • Dịch vụ quản lý đi kèm
 • Không giới hạn thời gian
Gửi tin nhắn zalo