Bảng giá

Bảng giá

Các gói QR code quản lý phân phối

Gói QR Code 01

90 VND/QR

 • Từ 20.000 -> dưới 50.000
 • Dịch vụ quản lý đi kèm
 • Không giới hạn thời gian

Gói QR Code 02

80 VND/QR

 • Từ 50.000 -> dưới 100.000
 • Dịch vụ quản lý đi kèm
 • Không giới hạn thời gian

Gói QR Code 03

70 VND/QR

 • Từ 100.000 -> dưới 500.000
 • Dịch vụ quản lý đi kèm
 • Không giới hạn thời gian

Gói QR Code 04

60 VND/QR

 • Từ 500.000 -> dưới 1.000.000
 • Dịch vụ quản lý đi kèm
 • Không giới hạn thời gian

Gói QR Code 05

50 VND/QR

 • Từ 1.000.000
 • Dịch vụ quản lý đi kèm
 • Không giới hạn thời gian

Gói QR Code 06

40 VND/QR

 • Từ 10.000.000
 • Dịch vụ quản lý đi kèm
 • Không giới hạn thời gian
Gửi tin nhắn zalo