Về MaHoa.VN

GIỚI THIỆU

Là phần mềm bảo mật cơ sở dữ liệu quan trọng dành cho người dùng cá nhân và doanh nghiệp, cũng như các tổ chức, cơ quan có nhu cầu mật thiết về bảo vệ các dữ liệu mật.
Nghiên cứu và phát triển từ tháng 10/10/2015, xuất bản 10/10/2017.

SỨ MỆNH

Dự án phát triển dựa trên nhu cầu bức thiết bảo mật dữ liệu quan trọng của người dùng thời buổi công nghệ 4.0.
Sứ mệnh của dự án là bảo vệ tất cả dữ liệu quan trọng của người dùng và doanh nghiệp khỏi các cuộc tấn công đánh cắp thông tin vô cùng nguy hiểm.
Đưa việc bảo vệ dữ liệu trở thành công việc cần thiết cho người dùng và doanh nghiệp: Đơn Giản, Dễ Sử Dụng, Miễn Phí.

THUẬT TOÁN

Sử dụng công nghệ mã hóa của Thuật Toán GUMX, và tái tạo Siêu Dữ Liệu GUM.

CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ CROSS: Dữ liệu sẽ được mã hóa đa tầng đan chéo nhau mà không theo 1 quy tắc nào, xếp chồng các kí tự lại với nhau bằng 16 công nghệ đặc biệt liên kết giữa hàng triệu kí tự nhỏ.

CÔNG NGHỆ HIDE-READ: Dữ liệu sẽ được mã hóa dưới dạng file .GUM và sẽ không có bất kỳ công cụ, phần mềm hay virus, trojan nào có thể đọc được dữ liệu bên trong nó.

CÔNG NGHỆ MULTI-WAY: Các dữ liệu được liên kết với nhau bằng các liên kết đa chiều, và phá vỡ các quy tắc giải mã của các công nghệ hiện tại. Chống lại các phần mềm bẻ khóa của Hacker.

CÔNG NGHỆ ANYX: Công nghệ quét dữ liệu ANYX sẽ cho phép phần mềm nhận diện tất cả các loại dữ liệu cần mã hóa và áp dụng phương pháp bảo mật tối ưu nhất.

CÔNG NGHỆ 1ED: Mã Hóa và Giải Mã mà không cần thiết bị kết nối mạng hoặc sử dụng trong mạng nội bộ (LAN Network).

CÔNG NGHỆ ONM: Sử dụng bộ nhớ tạm trên thiết bị mà người dùng sử dụng để mã hóa dữ liệu làm máy chủ để nén và lưu dữ liệu tạm thời, các dữ liệu mã hóa hoặc giải mã chỉ được kiểm soát trên bộ nhớ thiết bị đó mà không cần phải tải lên dữ liệu lên máy chủ.

BẢO MẬT HAI LỚP

QR: Mã GUMX được tái tạo dạng mã QR, lưu trữ ở các thiết bị cầm tay.

SMS: Mã GUMX gửi tới số điện thoại cá nhân và lưu trữ tại thiết bị.

NHÓM PHÁT TRIỂN